služby extreme park žilina

NAŠE SLUŽBY

V CROSSbeFIT sa zameriavame na poskytovanie komplexných služieb, ktoré vedú k dosahovaniu požadovaných výsledkov. Ponúkame vám služby našich trénerov, ktorý vám radi pomôžu zostaviť vyvážený tréningový plán. Zároveň organizujeme skupinové tréningy, kde pozitívna rivalita a zdravá súťaživosť pomáhajú udržať dlhodobú motiváciu a náklady na trénera sú rozložené do skupiny.

  • Aplikovanie moderných tréningových postupov

  • Funkčnosť, intenzita a variabilita

  • Odborný dohľad trénera

  • Progresivita a systematickosť

  • Komplexný prístup a všestranný rozvoj tela

  • Eliminácia rizika zranení a neproporcionality tela

  • Kurzy špeciálne pripravené na zlepšenie slabých stránok a problematických partií

  • Tréningy zamerané na juniorov a deti

Viac informácií o našich tréningoch nájdete na www.new.crossbefit.sk