Základné pravidlá paintballu

Princíp PAINTBALLU spočíva v zasiahnutí súpera presným výstrelom. Po viditeľnom zasiahnutí guličkou je hráč vyradený z boja až do uskutočnenia ďalšej akcie, prípadne nemôže zasahovať do boja pred uplynutím stanoveného limitu (najčastejšie desať minút). Paintballová gulička hráča pri zásahu označí farbou.

Všeobecné pravidlá

 • Bojuje sa klasickým vypadávacím systémom.
 • V úvode turnaja vylosuje rozhodca úvodné dvojice družstiev a vyhlási sa časový sled jednotlivých súbojov.
 • Hrá sa dohodnutý čas alebo do úplného vystrieľania gulí v niektorom z mužstiev.
 • Každé družstvo začína hru zo svojej základne, nazývanej stage.
 • Strany družstvám určí rozhodca pomocou hodu mincou.
 • Boduje každý viditeľný zásah.
 • Každý zasiahnutý zakričí nahlas „ZÁSAH“ a so zdvihnutou rukou sa vracia na základňu svojho družstva, kde nahlási zásah rozhodcovi. Ten zaregistruje bod a utrie hráčovi značku. Potom vybieha hráč späť do boja. Hráč môže začať paľbu až po prekročení označenej bezpečnostnej zóny základne.
 • Každý zásah sa počíta za jeden bod, bez rozdielu, či bol úspešným strelcom spoluhráčm, či protihráč.
 • Úspešný únos vlajky sa hodnotí odrátaním 10 zlých bodov.
 • Za úspešný únos vlajky sa pokladá odovzdanie vlajky svojmu rozhodcovi na SVOJEJ základni.
 • BOJ O VLAJKU
  Pred základňou má každé družstvo umiestnenú svoju vlajku.Pointou súboja je ukradúť súperovi JEHO vlajku a doniesť ju na SVOJU základňu. V prípade, že bude zasiahnutý nositeľ vlajky, ukladá okamžite vlajku na zem a odchádza registrovať svoj zásah. Pokiaľ vlajku zodvihne zo zeme prvý ďalší únosca, pokračuje v únose.
  Pokiaľ vlajku zodvihne zo zeme prvý majiteľ vlajky, snaží sa ju odovzdať SVOJMU rozhodcovi na SVOJOM stanovišti, ktorý ju ihneď po odovzdaní vracia na miesto. Záchrana vlajky je nebodovaná.

  VYBÍJANÁ
  Po uplynutí časového limitu víťazí strana s menším počtom mŕtvol. Mŕtvoly po zásahu v hre končia.

  ZÁCHRANA RUKOJEMNÍKA
  jedna strana má rukojemníka z protidružstva v pevnôstke v strede ihriska. Víťazí strana, ktorá po ukončení limitu vlastní rukojemníka. Živého, podľa možnosti. Osviežením hry je i tajne vylosovaný zradca na každej strane, ktorý sa snaží sabotovať hru svojho družstva.

  DEATHGAME
  Dve družstvá po sebe pália ako zmyslov zbavení. Každá mŕtvola sa utiahne do ozdravnej komory na svojej strane ihriska, počká 10 minút a môže ďalej páliť ako zmyslov zbavená. Vyhráva strana s menším počtom mŕtvol. Logici musia akceptovať stav, že počet mŕtvol na konci je niekoľkonásobne vyšší ako počet hráčov. Podobnosť s počítačovými gamesami nie je vôbec náhodná.