Zóny CROSSbeFIT

Tréningové centrum CROSSbeFIT je určené pre zvyšovanie telesnej kondície podporujúc Váš fyzický a psychický stav. CROSSbeFIT je vybavený tromi indoor zónami a outdoorovou zónou.

 • GYMNASTICKÁ ZÓNA

Gymnastická zóna je určená na:

 • rozvoj koordinačných schopností- ohybnosť, obratnosť, presnosť, pevnosť, rovnováha, akrobacia …;
 • nácvik a zdokonaľovanie gymnastických prvkov a bojových úderov;
 • na natrénovanie schopností, ktoré sú základom pre všetky druhy športu, bez ktorých bude Váš výkon stále limitovaný dosiahnuť maximum;
 • pre pohyb vlastným telom, ktoré sa naučíte dokonale ovládať;
 • na prípravu Vášho tela zdolať prekážky každodenýých situácií hravo a s úsmevom;
 • získaniu maximálnych rozsahov pohybu v kĺboch, čo umožňuje dokonalé posilnenie svalstva v celej dĺžke pre ich bezpečné používanie a funkčnosť. (ohybnosť);
 • umožňuje zrýchlenie reagovania na podnety z okolia i časo-priestorovej orientácie, potrebnej pre šport aj bežné životné situácie. (obratnosť);
 • zefektívňuje vykonávanie a kontrolu pohybu. (presnosť);
 • spevňovanie svalstva v oblasti jadra, vnútorných svalov, prepojením s končatinami až po články prstov. (pevnosť).

Vybavenie: tatami- mäkká podlaha, trampolína, švédska debna, kladina, kruhy, lano, žinienky, fit lopty, bosu, lezecká sieť, box vrecia – pre úpoly, tréner gymnastiky a bojových umení.

 • FIT ZÓNA

Zóna s potenciálom na:

 • zväčšenie objemu svalovej hmoty pre rýchlejšie spaľovanie telesného tuku;
 • zvýšenie sily jednotlivých svalových skupín a svalov;
 • posilnenie stabilizátorov pre ich dlhodobejšieho užívanie bez problémov a prevencia proti zraneniam;
 • tvarovanie svalov a formovanie postavy pre zvýšenie sebavedomia.

Vybavenie: jednoručky, lavičky, kladkové mechanizmy, bench pressy, stroje na nohy, multipress, scotovka, kardio stroje a sústavne školení osobní tréneri, len pre Vás.

 • CROSS ZÓNA

Zóna ponúka:

 • prípravu na CROSSbeFIT CHALLENGE a CROSSbeFIT GAMES;
 • najvyššiu formu tréningu určenú na prekonanie Vašich limitov;
 • podmienky na vytvorenie sústavy cvikov určených na dosiahnutie Vašich cvičebných cieľov;
 • možnosť rozvíjať kondičné schopnosti ako silu, rýchlosť, vytrvalosť vo všetkých energetických systémoch;
 • najširšiu škálu cvikov a cvičení.

Vybavenie ROGUE: 18 ks pull up bar, 3 ks vzpieračské pódium, 10ks bur bells s bumpers, hexagon trapbar, rowery, medbally, slambally, plyoboxy, kettlebely, sane, laná, kruhy, bradlá, švihadlá, expandery, GHDs, farmars, mega pneu, tabuľu, magnézium, časomieru aj profitrénerov s univerzálnym programom.

 • OUTDOOR ZÓNA
 • priestor na spestrenie tréningových podmienok pre ľudí vyhľadávajúcich pohyb v prírode, na čerstvom vzduchu za stále príjemnej atmosféry;
 • priestor pre organizovanie súťaží a eventov.

Vybavenie: 20ks pull up bars, kruhy, benchpressy, bremená, pneumatiky, lavice, monkey dráha.