DETI V POHYBE (s rodičmi)

  • ide o skupinovú formu gymnastickej prípravy pre deti vo veku od 3 do 5 rokov, zameranú na celkový pohybový a telesný vývin;
  • podstatou je rozvoj všeobecných pohybových schopností, podporiť ich motoriku a koordináciu vplyvom gymnastických prvkov;
  • cvičenia sú prispôsobené veku a realizované hravou formou, ktorá dotvára veselý detský svet, kde sa dobre cítia a ľahšie sa učia novým pohybom.

Vaše ratolesti určite ocenia, že počas celého tréningu cvičíte a delíte sa tak s nimi o zážitky. Vašou odmenou zase bude úsmev na perách detí, ktorý prináša spontánna radosť z pohybu.